Fastighetsägare

Till Er som Fastighetsägare kan vi på Västmanlands Byggtjänst AB erbjuda alla typer av renoveringar samt om- och tillbyggnader. Detta är oberoende av vilken typ av fastighet ni äger, stor eller liten, lägenheter eller företag.

Inre och yttre fastighetsskötsel utför vårt systerföretag Västmanlands Fastighetsskötsel AB. För en god service i fastigheten hjälper vi Er med planerat och felavhjälpande underhåll. Ronderingar utförs utefter önskad frekvens för att upptäcka t ex. trasiga lampor, dörrar som behöver justeras. Vi hjälper Er även med tillsyn av Era tekniska system så som undercentraler och ventilationssystem. Vår felanmälan når Ni dygnet runt då vi har ett nära samarbete med Nokas.

Givetvis samordnar vi kontakten så Ni som kund endast behöver en kontaktperson men samtidigt får nytta av hela gruppens kompetens.