INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker arbete hos oss. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exem­pel namn, adress, kontaktuppgifter som tele­fonnummer, e-postadresser och personnr.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kvarnvreten Fastighets AB (556102-6948) är personuppgiftsansvarig för be­handling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på̊ vårt uppdrag.

NÄR DU SÖKER JOBB HOS OSS

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna sparas i tre månader.

Klicka här för att läsa vår huvud policy.