Våra tjänster

Västmanlands Byggtjänst AB är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, vilket borgar för god kvalitet i alla led. I vårt företag finns kvalificerade snickare, vilka alla har Yrkesbevis. Vi arbetar i största möjligaste mån med miljödeklarerat material och väljer leverantörer efter service och kvalitet. Vidare är vi noga med att lämna garanti enligt Allmänna bestämmelser gentemot företag och följer konsumentköplagen gentemot privatpersoner.